„ŠETNICA LJEŠNJAKA I ORAHA“ (Svetište Marije Lurdske – Beli Manastir)

broj šetnice:  6.
boja šetnice: žuta
dužina u kilometrima:    19km
vremensko trajanje: 5.5h
visinska razlika: 120m
početak: Crkva na kraju Popovačke ulice u Belom Manastiru
Kontakt osoba: Bernarda Tomljanović
Broj mobitela:  098/878 868
e-Adresa:  nani_tomlja@yahoo.com                          

                  

– opis: Polazna točka staze je crkva na kraju Popovačke ulice u Belom Manastiru. Od te točke staza makadamom ide na jugoistok između rijetkih kuća te nakon 300 m okreće na istok i postupno penje da bi nakon 300 m na raskrižju skrenula desno na jug  udolinom kojom nakon 4oo m izlazi na makadam kraj nasada višanja ograđenog žičanom ogradom. Staza prati makadam oko nasada da bi izašla na sjeveru iz šumarka u vinograde kraj veliko stabla lipe. Dalje na lijevo  staza se provlači prostorom između vinograda i šume oko 400 m da bi ušla u šumu. Šumskim putem kraj nekoliko vikendica postupno gubi na visini i izbija na raskrižje u dolini Ovajna . Na desno poljskim putem ulazi u drugu dolinu  kojom postupno se dižući  nakon oko 1 km izbija ponovo na uzvišenje Begovac kraj male, derutne ali vrlo slikovite kapele. Dalje staza vodi između vinograda i šume da bi nakon oko 300m na lijevo ponovo ušla u šumu postupno se spuštajući sve do  pravoslavne crkve posvećene bogorodici. Od crkve na sjever nizbrdo se makadamom nakon 5 min dolazi do napuštenog rudnika bazalta. Staza od crkve ide na istok poljskim putem, uzbrdo do sedla a zatim postupno spušta sve do Svetišta Marije Lurdske. Od svetišta staza ide na jug najprije makadamom a zatim poljskim putem kroz šumu do nasada lješnjaka. Dalje vodi između šume i vinograda oko 300m a zatim asfaltiranom cestom pokraj vidikovca a zatim svetišta Svete Ane. Staza nakon 200 m na jug napušta cestu te ide između šume i vinograda mijenjajući smjer. Nakon oko 1 km ponovo prelazi istu cestu te kroz vinograde brzo ponovo na lijevo ulazi u šumu poljskim putem. Nakon oko 400m staza je ponovo na otvorenom pokraj vinograda da bi na desno uz šumu došla do žičane ograde oko nasada višanja čime je krug zatvoren.

 

 

 – karta Šetnica lješnjaka i oraha 

 

 – GPS trag za skidanje

 

– zanimljivosti koje treba posjetiti (potencijalni sponzori):