Planinarski putovi i obilaznice

1. Planinarske obilaznice

 

2. Planinarski putovi

PD Zanatlija Osijek održava 111km planinarskih putova na području Slavonije i Baranje:

Naziv Oznaka Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min) Opis i trag
NOVO ZVEČEVO-KNEŽEVA VODA 101 11 3:45:00 Pregled 
ANĐINA BARAKA–KOPRIVNATO BRDO–IVAČKA GLAVA 123 2,2 0:45:00 Pregled 
SLATINSKI DRENOVAC-PL.D.JANKOVAC 129 5 1:45:00 Pregled 
IZVOR KOVAČICA-GREBEN KOVAČICA 134 1,3 0:30:00 Pregled 
JANKOVAC – TALPE 135 1,8 0:40:00 Pregled 
VOĆIN–MARKOV GROB–VELEBIT–STRAŽA (TOČAK) 137 7,9 3:15:00 Pregled 
VOĆIN–RUPNICA–TOČAK-LOM 138 12,4 4:00:00 Pregled 
ŠARENGLAVA–GUDNOGA–REITWEG-LOM 139 5,6 2:30:00 Pregled 
BRODSKI DRENOVAC-KASONJSKI VRH 414 5,7 1:30:00 Pregled 
ĆOSIN MLIN – KASONJSKI VRH 415 6,1 1:30:00 Pregled 
LOVČIĆ – KASONJSKI VRH 416 5,9 1:30:00 Pregled 
ORLJAVA – STARA KAPELA – IZVOR SLATINA 516 5,8 1:30:00 Pregled 
VIDIKOVAC „BELJE“ – ĆUZAHEĐ 620 15 5:00:00 Pregled 
ĆUZAHEĐ – TROJNAŠ 621 11 3:00:00 Pregled 
ZMAJEVAC – BATINA (DARKOV PUT) 622 7,6 2:00:00 Pregled 
KARANAC-KAMENJAK 623 7 0:00:00 Pregled 

 

3. Baranjske šetnice

  1. Batina – Zmajevac, ŠETNICA DVIJE RIJEKE
  2. Zmajevac – Samar surduk, ŠETNICA IZVORA BUNARIĆ
  3. Samar surduk – Kotlina, ŠETNICA DVA SURDUKA
  4. Kotlina – Kamenjak, ŠETNICA DVA JEZERA
  5. Kamenjak – Karanac, ŠETNICA LJEŠNJAKA I ORAHA
  6. Svetište Marije Lurdske – Beli Manastir, ŠETNICA PET SVETIŠTA