Sekcija Markacisti – Izvješća

2018  
1. Izvještaj sa sastanka markacističke sekcije PD Zanatlija Osijek
održanog 09.01.2018. godine
Preuzmi
PD Zanatlija, Jankovac – Sokoline, Jankovac – 4.most 27.01.2018. Preuzmi
PD Zanatlija Darkov put i radna akcija u Batini 24.03.2018. Preuzmi
MARKACISTI-PD Zanatlija Osijek-MONITORING-VP-a Preuzmi
MARKACISTI-PD Zanatlija Osijek-dionica Požeška gora-Dilj gora-SPP (1) Preuzmi
PD Zanatlija, čišćenje trase PPP 15.04.2018. Preuzmi
PD Zanatlija radna akcija u Batini 28.04.2018. Preuzmi
PD Zanatlija, Darkov put i radna akcija u Batini 12.05.2018. Preuzmi
PD Zanatlija, izvjestaj_o_markacijskoj_akciji_Brodski_Drenovac 02.09.2018. Preuzmi
PD Zanatlija, čišćenje trase PPP 15.09.2018. Preuzmi
MARKACISTI-PD Zanatlija Osijek-dionica -Voćin-Markov grob-Velebit-Straža-Lom, rujan 2018. Preuzmi
PD Zanatlija, Jankovac – 4.most 06.10.2018. Preuzmi
PD Zanatlija, Jankovac – 4.most 10.06.2018. Preuzmi
MARKACISTI-PD Zanatlija Osijek-markiranje dionice -križanje makadamske ceste za Kometnik-Jorgiće pod Velebitom-Velebit-Straža-Točak-Lom-odvojak za Gudnogu, listopad 2018. Preuzmi
MARKACISTI-PD Zanatlija Osijek-markiranje dionice -KNEŽEVE VODE – GUDNOGA-i dalje prema LOMU , studeni 2018. (1) Preuzmi
PD Zanatlija, markiranje Darkov put 10.11.2018. Preuzmi
Izvještaj o radu sekcije markacista u 2018. godini Preuzmi
2017  
 1. izvješće: Aljmaš – Erdut  Preuzmi
2016  
1. izvješće: Slatinski Drenovac – Klak – Jankovac  Preuzmi
2. izvješće: Mišino brdo – Aljmaš  Preuzmi
3. izvješće: Voćin – Velebit – Točak  Preuzmi
4. izvješće: Voćin – Markov grob – Velebit  Preuzmi
5. izvješće: Velebit – Točak  Preuzmi
6. izvješće: Viljevo – Kasonjski vrh – spoj s SPP  Preuzmi
2015  
1. izvješće: Planinarska staza Majke Božje Lurdske (Popovac – Karanac) – markiranje staze  Preuzmi
2. izvješće: Podunavski pješački put (Aljmaš – Erdut) – markiranje staze  Preuzmi
3. izvješće: Viljevo (Brodski Drenovac – Viljevo) – markiranje staze  Preuzmi
4. izvješće: Vrhovima Papuka – od Jankovca do Zvečevskog ulaza – markiranje staze  Preuzmi
5. izvješće: Vrhovima Papuka – od Zvečevskog ulaza do Voćina – markiranje staze  Preuzmi
6. izvješće: Vrhovima Papuka – Koprivnato brdo – markiranje staze  Preuzmi
7. izvješće: Brodski Drenovac – Viljevo  Preuzmi
8. izvješće: Međa – Petrov vrh  Preuzmi
9. izvješće: Kružna staza Odašiljač – Kotlina – Odašiljač  Preuzmi
10. izvješće: Staza oko Kotline – Zimba 2016.  Preuzmi