Važeći akti društva

Statut Društva, koji je izglasan 02.03.2019.g., možete pročitati ovdje…

Rješenje Ureda državne uprave o promjenama Statuta možete pročitati ovdje…

Rješenje Ureda državne uprave o odgovornim osobama možete pročitati ovdje…

 

Odluke

XI. Odluka o objavljivanju i reklamiranju izleta (05. Prosinac 2017.)

XII. Odluka o izgledu, sadržaju te uporabi znaka sekcije za aktivnosti sa djecom “DUMINA” (05. Prosinac 2017.)

XIII. Odluka o dodjeli priznanja PD “Zanatlija” Osijek (22. Veljače 2018.)

XIV. Odluka o imenovanju povjerenika za priznanja PD “Zanatlija” Osijek (17. Travnja 2018.)

Pravilnici

Pravilnik o dodjeli priznanja PD Zanatlija
Pravilnik o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda u HPS-u