Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite

siječanj 23, 2024 Ivan Čorak

Iz Područnog ureda civilne zaštite Osijek nam stiže poziv na zanimljivu edukaciju građana:

Sukladno odredbama članka  66. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) donesen je Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite, s ciljem upoznavanja građana sa opasnostima i rizicima o nastanku velikih nesreća i katastrofa, te sa organizacijom sustava civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite i spašavanja, sa naglaskom na samopomoć i uzajamnu pomoć i druge postupke građana prije i za vrijeme velikih nesreća i katastrofa.

Ciljana skupina edukacije je sve punoljetno stanovništvo.

Edukaciju će provesti službenici Područnog ureda civilne zaštite Osijek dana 26.01.2024. godine u 16,00 sati u prostorijama GČ Gornji Grad Osijek, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Pozivamo sve naše članove da se odazovu na ovu edukaciju!

 

Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite:

R. br Nastavna cjelina
  Uvod, podjela brošura
1. Općenito o sustavu civilne zaštite
  Pauza 5 min
2. Zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća
  Pauza 5 min
3. Zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća
  Pauza 5 min
4. Prijetnje i rizici iz Procjene, naučene lekcije

 

 

Pratite nas i lajkajte